Välkommen till Historien.nu

 

Syfte med sidan

Jag har skapat sidan för att skapa en bro mellan gymnasieämnena historia och samhällskunskap. I "Historieboken" hittar du material och tips i en kronologisk ordning. Efterhand som materialet skapas så läggs det ut. 

En andra del av sidan är att tipsa om filmer, böcker och artiklar som belyser samhällsproblem ur ett historiskt perspektiv. Historien Nu helt enkelt. 

Rösträttsfrågan

I år är det ett hundra år sedan den allmäna rösträtten genomfördes i Sverige. I Historieboken hittar du en liten övning baserad på en tidningsartikel i Arbetet 2 maj 1901. Syftet med övningen är att ge insikt i hur lång kampen faktiskt var. 

Protesterna mot Orbán har koppling till Ungern 56

Det finns några tydliga kopplingar till Ungernrevolten 1956 i de protester som skakar den ungerska regeringen i december. Om dem kan du läsa under Historiska snackisar. 

 

Christian Ohlsson

Redaktör Historien.nu

historienarnutextny

Bok- och filmtips:

suffragette affisch

Film om Suffragettrörelsen.

 9789100178956

Den i mitt tycke bästa faktaboken om införandet av allmän rösträtt.

thesecretspeech

Tips om en aktuell historisk roman.